Z rozprávky do rozprávky
Von Märchen zu Märchen

 

 

 

 

Z rozprávky do rozprávky
2020

 • FORMA: víkendové divadelné dielne pre deti
 • OBDOBIE: v čase od decembra 2020 - marca 2021
 • DETI: Kurz je určená: pre deti od 4-16 rokov so záujmom o slovenčinu a divadlo
 • JAZYK: slovenský
 • VHODNÉ aj pre začiatočníkov - pre deti, ktoré nerozprávajú slovensky.
 • CIEĽ: Deti sa hravou formou zoznamujú so slovenčinou, rozširujú si slovnú zásobu a zlepšujú komunikáciu v slovenskom jazyku.
 • Okrem rozvoja slovenského jazyka sú dielne zamerané na:
  • rozvoj kreativity,
  • základy divadelníctva
  • a vystupovanie pred publikom.
 • Z dôvodu covidu prebieha konkurz, skúšky a prípravy na predstavenie v kombinácii: individuálna príprava a online skúšky.
 • Výstupom projektu je divadelné predstavenie pre rodičov a širokú verejnosť. V prípade covidu - online predstavenie.
 • CENA: 30 Eur
 • REGISTRÁCIA dieťaťa na divadelné dielne Z rozprávky do rozprávky 2020

Von Märchen zu Märchen
2020

 • FORM: Theaterwerkstatt am Wochenende für Kinder
 • ZEITRAUM: Dezember 2020 - März 2021
 • KINDER: Projekt für Kinder zwischen 4-16 Jahre mit den Interesse an slowakischer Sprache und Theater
 • SPRACHE: Slowakisch
 • AUCH für Anfänger - auch für Kinder mit geringeren Slowakisch-Kenntnissen
 • ZIEL: Spielerisches Kennenlernen der slowakischen Sprache, Wortschatzentwicklung und Verbesserung der Kommunikation auf Slowakisch
 • DARÜBER HINAUS:
  • Entwicklung der Kreativität
  • Grundlagen des Theaterspielens
  • Auftreten vor Publikum
 • Covid-Maßnahmen: Individuelle Vorbereitung / Online-Proben
 • ABSCHLUSS: Theatervorstellung
 • PREIS: 30 Euro
 • ANMELDUNG zum Projekt: Von Märchen zu Märchen 2020

Mit freundlicher Unterstützung des Amtes für im Ausland lebende Slowaken

Erby Theater

München
tel. 089 / 444 99 433
email. erby@erbytheater.de

Impressum & Datenschutz